Stamp  Pave   : ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากมนต์สเน่ห์ของพื้นหิน  กระเบื้องปูพื้นที่มีผิวหน้าเสมือนหินธรรมชาติให้กลิ่นอายคล้ายเดินอยู่ในสวนต่างประเทศ