บล็อกปูพื้น  SCG

รุ่น SQUARE TURF  –  สแควร์ เทิร์ฟ

รายละเอียดสินค้า

บล็อกปลูกหญ้ารูปทรงสี่เหลี่ยมเติมความแข็งแกร่งด้วยบล็อกปลูกหญารูปทรงสี่เหลี่ยม มั่นใจในความแข็งแรงของตัวก้อน หญ้าเป็นระเบียบสวยงาม ลงตัวทุกมุมมมอง