บริษัท รวมซีเมนต์พลัส จำกัด

56/6   ม.4  ถนนรัตนาธิเบศร์   ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง   จ.นนทบุรี   11110 

Call  :  081-801-9441  , 087-343-0849 , 080-045-8964

Tel  : 02-926-7882-3

Fax  :  02-926-7884

E-mail  :   ruamcememtplus@gmail.com

Website :   http://www.rcm99.net/

Facebook  :  www.facebook.com/RCMplus

Line ID  :  RCMPLUS

Google Map to RCM Plus

แผนที่